Ανακοίνωση – απάντηση του Ερασιτέχνη στον Γιαννόπουλο!

Ο Ερασιτέχνης Άρης διά του προέδρου του, Νίκου Παπαδόπουλου απάντησε σε όσα τον κατηγόρησε ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας της Κοινωνίας Μελών Άρη, Θωμάς Γιαννόπουλος για τον ρόλο που δεν είχε στις εξελίξεις στην ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση του ΑΣ Άρη:

Με αφορμή τη συνέντευξη τύπου, μελών του απερχόμενου Δ.Σ. της ΚΜΑ, σήμερα την 20-6-2012 και πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το ρόλο, που επέλεξε ο «Α.Σ. ΑΡΗΣ» στα δρώμενα της «ΠΑΕ ΑΡΗΣ», είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε τα παρακάτω:

Α. Από την ίδρυση της «Κ.Μ.Α.», ο «Α.Σ. ΑΡΗΣ» στήριξε ενεργά το θεσμό, με τη συμμετοχή μάλιστα, για συμβολικούς, εκτός των άλλων, λόγους, ακόμη και του προέδρου του Δ.Σ. του, ως πρώτου εκλεγμένου προέδρου, για το πρώτο χρονικό διάστημα λειτουργίας της «Κ.Μ.Α.».

Β. O «Α.Σ. ΑΡΗΣ», ανέκαθεν, στήριζε το θεσμικό ρόλο της «Κ.Μ.Α.», η οποία αποτελεί τον αποκλειστικό «ελεγκτικό μηχανισμό» του Δ.Σ. της «ΠΑΕ ΑΡΗΣ», επιδεικνύοντας, κατ’ αρχήν, εμπιστοσύνη στα αιρετά μέλη των εκάστοτε Δ.Σ. αυτών.

Γ. Ο σκοπός του «Α.Σ. ΑΡΗΣ», με την, εκ του Νόμου, συμμετοχή του, διά του εκπροσώπου του, στο Δ.Σ. της «ΠΑΕ ΑΡΗΣ», ήταν η διαμόρφωση των, οικονομικών κυρίως, σχέσεων, μεταξύ του «Α.Σ. ΑΡΗΣ» και της «ΠΑΕ ΑΡΗΣ» και πάντοτε, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της «ΠΑΕ».

Για το λόγο αυτό, πάντοτε δήλωσε παρών, στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της «ΠΑΕ», ενώ παράλληλα πριν τη σύσταση της «ΚΜΑ», ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο, στην εξεύρεση λύσεων, όποτε απαιτήθηκε τούτο, ως η «Μάνα του Συλλόγου», καθιστώντας μάλιστα ιδιαίτερα δυσχερή την δική του οικονομική θέση, με δυσβάσταχτες συνέπειες για τον ίδιο.

Δ. Ο «Α.Σ. ΑΡΗΣ», συνειδητά, επέλεξε, να σέβεται τις αποφάσεις της Γ.Σ. της «ΚΜΑ», με αυτονόητο επακόλουθο, η συμμετοχή του εκπροσώπου του, στο Δ.Σ. της «ΠΑΕ», να περιορίζεται στα παραπάνω και όχι στην ανάμιξη του, στις, εν γένει, διοικητικές αποφάσεις του Δ.Σ. της «ΠΑΕ».

Ε. Η αναφορά των μελών του Δ.Σ. της «ΚΜΑ», στη σημερινή (20- 6-2012) συνέντευξη τύπου, τουλάχιστον, μόνο ατυχής, δύναται να χαρακτηριστεί, αφού προφανώς, χωρίς κανένα επιχείρημα, αποπειράται να παρουσιάσει, στη συνείδηση των φίλων του ΑΡΗ και μη, τον «Α.Σ.», ως το συνυπαίτιο, στη σημερινή κατάσταση της «ΠΑΕ ΑΡΗΣ».

Στ. Με την ευκαιρία της παρούσας, και με γνώμονα τα παραπάνω, ο εκπρόσωπος του «Α.Σ.» στο Δ.Σ. της «ΠΑΕ», παρέμεινε σε αυτό, παρόλη την παραίτηση επτά μελών αυτού, με αποκλειστική μέριμνα τη δυνατότητα νόμιμης εκπροσώπησης της «ΠΑΕ ΑΡΗΣ», μέχρι την 22-6- 2012, οπότε και ορίστηκε, η σύγκληση της Γ.Σ. των μετόχων της «ΠΑΕ», με θέμα, εκτός των άλλων, την εκλογή νέου Δ.Σ. στην «ΠΑΕ», παρότι και πάλι ο «Α.Σ. ΑΡΗΣ» ή ο εκπρόσωπός του, δεν συμμετείχε στην απόφαση αυτή.

Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί, ότι, με δεδομένη την ανωτέρω ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. της «ΠΑΕ», φάνταζε αδύνατος ο διορισμός προσωρινού Δ.Σ. από το Πρωτοδικείο, τουλάχιστον μέχρι την 22-6-2012, οπότε και θα λάβει χώρα η Γ.Σ., με θέμα και την εκλογή του Δ.Σ. της «ΠΑΕ». Επίσης, καθοριστική, για το διορισμό προσωρινού Δ.Σ., από το Πρωτοδικείο, το οποίο θα είχε ως σκοπό και τη σύγκληση Γ.Σ. των μετόχων της «ΠΑΕ», για την εκλογή αιρετής Διοίκησης, θα ήταν και η συγκατάθεση της Γ.Σ. της «ΚΜΑ», η οποία, όμως, δεν υφίσταται, μέχρι και σήμερα (20-6-2012).

Σε κάθε περίπτωση, ο εκπρόσωπος του «Α.Σ.» στο Δ.Σ. της «ΠΑΕ», υποβάλλει την τυχόν παραίτησή του, ενώπιον του Δ.Σ. του «Α.Σ.», το οποίο αποφασίζει, εάν θα αντικαταστήσει αυτόν ή όχι, με δεδομένο, ότι δεν λειτουργεί ατομικά, παρά μόνο είναι ο εκπρόσωπος ενός συλλογικού οργάνου του «Α.Σ.» στο Δ.Σ. της «ΠΑΕ».

Η πάγια θέση μας είναι ότι οι οποιεσδήποτε αναφορές, οι οποίες και προκάλεσαν την παρούσα ανακοίνωση, έπρεπε να ειπωθούν και να απαντηθούν, από εμάς, ενώπιον, αφενός των μελών της «ΚΜΑ», στη Γ.Σ. αυτής την 21-6-2012 και αφετέρου στη Γ.Σ. των μελών του «Α.Σ.», η οποία θα λάβει χώρα την 28-6-2012 και όχι μέσω των ΜΜΕ και μάλιστα, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Από την πλευρά μας, είμαστε πλέον αναγκασμένοι, να δημοσιοποιήσουμε τις ανωτέρω θέσεις μας, λαμβανομένου, όμως, υπόψη, ότι μέχρι και σήμερα, για το καλό του ΑΡΗ δεν απαντήσαμε σε οποιεσδήποτε αναφορές τρίτων, είτε μέσω του γραπτού, είτε του ηλεκτρονικού τύπου, ακόμη και μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών, παρότι οι αναφορές αυτές έθιγαν, τόσο τον «Α.Σ.», όσο και τον εκπρόσωπό μας στο Δ.Σ. της «ΠΑΕ».

Θεωρούμε, ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της «ΠΑΕ ΑΡΗΣ», πρέπει να ληφθούν στην αυριανή Γ.Σ.. της «ΚΜΑ», στην οποία ο «Α.Σ. ΑΡΗΣ» θα είναι παρών.

To Top