ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ TOP

Και επίσημα στο ΓΕΜΗ η συνέλευση για την αύξηση μετοχικού της ΠΑΕ Άρης (photo)

Και επίσημα δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ η γενική συνέλευση για την αύξηση μετοχικού της ΠΑΕ Άρης. Πρόκειται αρχικά για την ολοκλήρωση της αύξησης κατά 1.000.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, καθώς και την προκήρυξη νέας αύξησης επίσης 1.000.000 ευρώ, χρήματα που καλύπτει η οικογένεια Καρυπίδη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση:

“Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας « ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΗΣ» ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να λάβουν απόφαση για θέματα της αρμοδιότητος τους και προτείνει να συγκληθεί στα γραφεία της έδρας αυτής, που βρίσκονται στην οδό Αλκμήνης 69 στη Θεσσαλονίκη, την 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση και Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ιδίως τον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με τον Ν. 2725/99.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 3ο: Λοιπά θέματα, προτάσεις-ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να υποβάλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης”.

To Top