Καταγγέλλουν την ΕΠΟ ότι δεν δίνει τα οικονομικά της στοιχεία

Η Διονυσία Μπιτζούνη, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης καταγγέλει μέσα από επιστολή της ότι η ΕΠΟ δεν δέχεται να της δώσει ή δεν τις δίνει τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία.

Ήταν 18 Μαρτίου του 2022 όταν η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης θα λειτουργούσε για πρώτη φορά και η πρόεδρός της, Διονυσία Μπιτζούνη, είχε τοποθετηθει σχετικά στην Έκτακτη Γ.Σ. της ΕΠΟ.

Πηγαίνοντας στο… σήμερα, τον Μαϊο του 2024, η κ. Μπιτζούνη έστειλε επιστολή προς στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ καταγγέλλοντας ότι είναι αποκλεισμένη από την ενημέρωση επί τις αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΕΠΟ και της εν γένει οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας (εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις μισθοδοσίας, κατανομή χρημάτων στις ΕΠΣ και αξιοποίησής τους).

Επίσης πώς οι υπηρεσίες της ΕΠΟ επικαλούμενες φόρτο εργασίας δεν της παρέχουν τα στοιχεία που ζητούνται και ως εκ τούτου, αδυνατεί να διενεργήσει τον έλεγχο που προβλέπεται και απαιτείται από το άρθρο 52 του καταστατικού.

Η επιστολή που έχει στείλει η κ. Μπιτζούνη έχει ως κεντρικό θέμα την ενημέρωση των μελών της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. για τη μη ανταπόκριση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο. στο θέμα «Οικονομικός Έλεγχος 2023». Σημειώνει στην επιστολή αυτή ότι παρά τις αλλεπάλληλες επιστολές προς τα αρμόδια τμήματα, δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση στο θέμα αυτό.

Επιπλέον αναφέρει πώς παρά τη θετική ανταπόκριση από όσα μέλη από την Εκτελεστική Επιτροπή δέχθηκαν την πρόσκληση της Επιτροπής και είχαν συνάντηση μαζί της και τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Ε.Π.Ο. και του CEO ότι θα δοθούν από την οικονομική υπηρεσία όλα τα στοιχεία που έχει ζητήσει επανειλημμένα με επιστολές της η ΕΕΔΣ, η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτά που έχει υποχρέωση βάσει του άρθρου 52 του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Π.Ο..

To Top