Μετάθεση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ. Άρης για τις 19/11

Αλλαγή στην ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης Άρης την Τρίτη (2/11).

Η επίσημη ενημέρωση του Ερασιτέχνη Άρη:

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μετατίθεται, για τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους, για τις 19/11/21.

Η επαναληπτική Γ.Σ. επρόκειτο να διεξαχθεί την Παρασκευή 05/11/21 και θα διεξαχθεί στις 19/11, στον ίδιο χώρο (Αλεξάνδρειο Μέλαθρο), την ίδια ώρα (19:00) και με τα θέματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  • Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και δύο Πρακτικογράφων.
  • Επικύρωση Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της 22/07/2020.
  • Έγκριση Οικονομικού απολογισμού έτους 2020.
  • Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021 και 2022.
  • Διοικητικός και Αγωνιστικός Απολογισμός περιόδου 2020-2021.
  • Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού του σωματείου και εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του ν. 4726/2020 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Επικύρωση ίδρυσης τμήματος E-Sports.
  • Προτάσεις-Ερωτήσεις-Επερωτήσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Α.Σ. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα μέλη έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους.

Απαρτία θα θεωρηθεί η παρουσία όσων μελών και αν παραστούν από τα ταμειακώς τακτοποιημένα.

Βάσει του ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, η είσοδος στο Nick Galis Hall θα επιτραπεί σε όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου.

To Top