Οριστικό: Αναβλήθηκαν οι εκλογές στην ΕΟΚ!

Στην αναβολή των εκλογών της ΕΟΚ, που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή (30/5) στη Λεωφόρο, οδήγησε η νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε.

«Μπλόκο» στις εκλογές της ΕΟΚ, που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή (30/5) στο γήπεδο της Λεωφόρου, έβαλε η νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε και δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Σ’ αυτή, ξεκαθαρίζεται πως σύμφωνα με το πρωτόκολλο υγείας οι δια ζώσης διεργασίες θα γίνονται μόνο εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν ξεπερνούν τα 150. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή τα μέλη είναι περισσότερα, που αυτό συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις θα πρέπει να γίνονται ψηφιακά.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της ΚΥΑ για τις εκλογές σε ομοσπονδίες: «Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 14), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150).

Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας».

To Top