Πιστωτές ΑΣ και ΚΜΑ της ΠΑΕ σε ύψος 800.000 ευρώ

Πέρα από τις καρτέλες των παραγόντων της πρώην διοίκησης της ΠΑΕ Άρης, προκύπτει και ένα άλλο λογιστικό στοιχείο, το οποίο λογικά δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για την προσπάθεια υπαγωγής στο άρθρο 99.

Ανάμεσα στους πιστωτές είναι και ο ερασιτέχνης Άρης, αλλά και η Κοινωνία Μελών σε ύψος 800.000 ευρώ.

Αναμένεται φυσικά το αυτονόητο: η διευκόλυνση της ΠΑΕ μέσα από την μετοχοποίηση των οφειλών, ώστε να μην υπάρξει εμπόδιο στην προσπάθεια επιβίωσης.

To Top