ΜΠΑΣΚΕΤ TOP

Προσφυγή του ΑΣ Άρης στο Συμβούλιο Επικρατείας για τα πρόστιμα και όχι μόνο!

Με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας επιχειρεί ο Ερασιτέχνης Άρης να ματαιώσει την καταβολή φόρου ύψους περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ που του έχει επιβληθεί λόγω ανακρίβειας των φορολογικών του δηλώσεων κατά τις διαχειριστικές περιόδους 2008-2009.

Όπως μετέδωσε το zougla.gr: “Στρεφόμενος  κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο Άρης Θεσσαλονίκης ζητεί την ακύρωση της απόφασης που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα, απορρίπτοντας τον διορθωτικό προσδιορισμό του ποσού του φόρου.

Αρχικά είχε καταλογιστεί στον  Άρη για το διαχειριστικό έτος 2008 χρεωστικό υπόλοιπο 384.146 ευρώ και πρόσθετος φόρος λόγω ανακριβούς δήλωσης 460.975 ευρώ ενώ για το 2009  για τις ίδιες αιτίες, τα ποσά των 454.768 ευρώ και των 545.721 ευρώ, αντίστοιχα.

Από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης το 2015 οι καταλογιστικές αυτές  πράξεις  κρίθηκαν μη νόμιμες και αναπέμφθηκαν στη Δ.Ο.Υ. για επανέλεγχο αλλά και η τελική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ  καταλόγιζε τα ίδια ακριβώς ποσά.

Ακολούθησε και δεύτερη  προσφυγή του Άρη  στο Διοικητικό Εφετείο με το σκεπτικό  ότι η Δ.Ο.Υ. προέβη σε εσφαλμένο υπολογισμό εκπιπτομένου φόρου.

Το Διοικητικό Εφετείο με νέα απόφασή του, τον περασμένο Ιανουάριο, έκρινε ότι πρέπει να μειωθεί ο επιβληθείς πρόσθετος φόρος από τα 460.975 ευρώ στα 304.244 ευρώ και από τα 545.721 ευρώ στα 360.176 ευρώ και επέβαλε παράλληλα, δύο κυρώσεις:

1) Απώλεια του δικαιώματος να λαμβάνει φορολογική ενημερότητα για 3 μήνες και

2) Απαγόρευση σύναψης σύμβασης με το Δημόσιο, δημόσιους οργανισμούς και φορείς για 3 χρόνια”.

To Top