Τι αναφέρει η ΕΕΑ για τις σημερινές εκδικάσεις της ΚΑΕ Άρης

Η ΕΕΑ ενημέρωσε μέσω δελτίο Τύπου και για τις σημερινές εκδικάσεις της ΚΑΕ.

Πιο αναλυτικά… ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1. Αίτηση του αθλητή Γεωργίου Αγγέλου περί κατάπτωσης της εγγυητικής              επιστολής της ΚΑΕ ΑΡΗΣ 2003.
ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

2. Αίτηση του αθλητή Βασιλείου Χρηστίδη περί κατάπτωσης της εγγυητικής              επιστολής της ΚΑΕ ΑΡΗΣ 2003.
ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

3. Αίτηση του αθλητή Δημητρίου Βεργίνη περί κατάπτωσης της εγγυητικής              επιστολής της ΚΑΕ ΑΡΗΣ 2003.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

4. Αίτηση των αθλητών Θεόδωρου Ζάρα και Δημητρίου Βεργίνη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 2017.
ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

5. Κλήση σε ακρόαση στον Θεόδωρο Δρακόπουλο σχετικά με το ιδιοκτησιακό       καθεστώς και τη νόμιμη εκπροσώπηση της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 2017.
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ για 26-01-2022″

To Top