Τι ισχύει με τις καταθέσεις σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα

Οδηγό σχετικά με το τι ακριβώς θα ισχύσει στις καταθέσεις σε κυπριακά υποκαταστήματα στην Ελλάδα, δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται τι ακριβώς θα ισχύσει και πώς μπορούν οι Έλληνες καταθέτες να διασφαλίσουν τα χρήματά τους σε υποκαταστήματα των τραπεζών Λαϊκή, Κύπρου και Ελληνική.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα Τετάρτη και οι τρεις τράπεζες στην Ελλάδα λειτουργούν κανονικά, μετά και την εξαγορά τους από την τράπεζα Πειραιώς.

Επίσης, από την στιγμή, που οι τρεις τράπεζες απορροφήθηκαν από τον ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα, δεν ισχύει το κούρεμα που έχει αποφασιστεί για την Κύπρο.

Πιο αναλυτικά:

* Το σύνολο των καταθέσεων του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα ανεξάρτητα από τον αριθμό λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο τηρείται η κατάθεση.

Με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ το όριο αυτό έχει καταστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της Ε.Ε.

* Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων από κοινού το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

* Για την ασφάλειά σας, μπορείτε να βάλετε συνδικαιούχο στο λογαριασμό, είτε να επιμεριστεί το ποσό αναλογικά, είτε σπάζοντας τις καταθέσεις ανά 100.000 ευρώ σε διαφορετικές τράπεζες. Ωστόσο, ό, τι αναφέρουμε αφορά στα υφιστάμενα δεδομένα.

* Αν ένας καταθέτης έχει κάτω από 100.000 ευρώ στο λογαριασμό του, δεν μπορεί να λάβει ως εγγύηση παραπάνω χρήματα από αυτά που έχει.

* Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα και την προστασία των καταθέσεων. Τα δικαιώματα αυτά τα ασκούν οι έχοντες τη γονική μέριμνα.

* Αν σε έναν λογαριασμό υπάρχουν 150.000 ευρώ και δεν αναφέρεται το ύψος της κατάθεσης του καθενός, τότε καθένας δικαιούχος θα πάρει 75.000 ευρώ.

* Τι θα συμβεί εάν ένας καταθέτης Α έχει κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β 150.000 και σε άλλο λογαριασμό που τηρείται στην ίδια τράπεζα με τον Γ το ποσό των 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις; Ο καταθέτης Α αποζημιώνεται 100.000 ευρώ, ο Β 75.000 και ο Γ 50.000 ευρώ.

* Το νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση του ΤΕΚΕ έως το ποσό των 100.000 ευρώ.

* Η τύχη που μπορεί να έχει μία κατάθεση πέρα από το ποσό των 100.000 ευρώ, προκύπτει μόνο από το προϊόν εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος.

* Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε δολάρια. Για την μετατροπή των δολαρίων σε ευρώ, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων.

* Τα χρήματα σε θυρίδα δεν προστατεύονται από το ΤΕΚΕ.

* Το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων των ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.

* Οι κυπριακές τράπεζες που πλέον ανήκουν στην τράπεζα Πειραιώς καλύπτονται από το ΤΕΚΕ.

* Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου ΔΕΝ συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους.

* Το ΤΕΚΕ καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός 20 εργάσιμων ημερών από την οποία, οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί παράταση που δεν υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες.

* Ο λογαριασμός προθεσμίας σπάει οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο συνήθως υπάρχει ποινή ως προς το επιτόκιο. Το κεφάλαιο μένει πάντα άθικτο σε περίπτωση που κάποιος θέλει να τον μετατρέψει σε όψεως ή ταμιευτηρίου.

* Τα repos δεν είναι κατάθεση.

* Στο όριο των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη.

* Τα εισπραττόμενα ποσά από την τράπεζα για την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος ΔΕΝ θεωρούνται καταθέσεις.

* Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, τα ληξιπρόθεσμα από δάνεια, συμψηφίζονται με το συνολικό ποσό των καταθέσεων.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος, news247.gr

To Top