Όλο το μνημόνιο για τα χρέη ΠΑΕ σε ποδοσφαιριστές

Το σάιτ SoccerPlus παρουσίασε το μνημόνιο που υπεγράφη ανάμεσα στη Ένωση Β-Γ Εθνικής και τον ΠΣΑΠ, επικυρώθηκε από την ΕΠΟ και αφορά την ρύθμιση των οφειλών και την καταβολή των δόσεων των ΠΑΕ/ ΤΑΠ προς τους ποδοσφαιριστές.

Το μνημόνιο φέρει την υπογραφή του προέδρου της Β’ Γ’ Εθνικής Σπύρου Καλογιάννη και του προέδρου του ΠΣΑΠ Κωνσταντίνου Πούλιου και υπεγράφη την παραμονή της πρωτοχρονιάς και επικυρώθηκε από το ΔΣ της ΕΠΟ.

Στην παράγραφο 2.2. αναφέρονται οι λόγοι της συμφωνίας των δύο πλευρών.

«…Η Ένωση Β’ Γ’ Εθνικής απευθύνθηκε στην ΕΠΟ ώστε να βρεθεί λύση και να αποφευχθούν δυσμενείς συνέπειες που θα πλήξουν το ποδόσφαιρο στο σύνολο του. Η Ένωση δικαιολόγησε την θέση της στην διαμόρφωση νέων αρνητικών συγκυριών όπως στην μεγάλη συσσώρευση οφειλών των ΠΑΕ/ΤΑΠ, στην ύπαρξη πολλών τελεσιδίκως αναγνωρισθεισών απαιτήσεων ποδοσφαιριστών. Στην ισχνή οικονομική επιχορήγηση των ΠΑΕ/ ΤΑΠ και κυρίως στην ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική κατάσταση που επικρατεί εν γένει στη χώρα, λόγω της οποίας πολλές ΠΑΕ/ΤΑΠ δεν θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν και θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα, εξέλιξη ιδιαίτερα αρνητική για τις ίδιες, το ποδόσφαιρο και για τους ποδοσφαιριστές στο σύνολο τους».

ΠΣΑΠ: Κακή διαχείριση από τις ΠΑΕ!

Η θέση του ΠΣΑΠ όπως αποτυπώνεται στο μνημόνιο είναι η εξής: «Η αδυναμία ανταπόκρισης των ΠΑΕ/ΤΑΠ στις υποχρεώσεις τους. οφείλεται κυρίως στην κακή διαχείριση των οικονομικών τους, στην μη συνετή ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων σε ποδοσφαιριστές, σε συνδυασμό με την μη έγκυρη λειτουργία ενός προληπτικού συστήματος αδειοδότησης που θα απέτρεπε την μελλοντική δημιουργία τέτοιων προβλημάτων».

Ποιοι είναι οι όροι της συμφωνίας

Οφειλές ΠΑΕ/ΤΑΠ σε ποδοσφαιριστές που απορρέουν από συμβόλαια που έχουν υπογραφεί μέχρι τις 30/9/2012 και για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων ανεξάρτητα αν έχει αρχίσει η εκτελεστική διαδικασία, θα εξοφλούνται κλιμακωτά.

Η κλίμακα φτάνει έως τις 30 μηνιαίες δόσεις για τελεσιδίκως επιδικασθείσες οφειλές από 100.001 ευρώ και πάνω, οι οποίες θα εξοφλούνται σε έως 30 μηνιαίες δόσεις, ποσού τουλάχιστον 2000 ευρώ η κάθε μία.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά συμβόλαια ποδοσφαιριστών, τα οποία έχουν υπογραφεί μετά τις 30/9/2012. Για αυτά θα εξακολουθήσει να ισχύει η από 9/4/2008 Σ.Σ.Ε.

Επίσης διευκρινίζεται ότι «η μη τήρηση, ή η παρέλκυση της διαδικασίας και των δεσμευτικών προθεσμιών από την ΠΑΕ/ ΤΑΠ συνεπάγεται απώλεια για την ΠΑΕ/ ΤΑΠ της ευεργετικής ρύθμισης για την αυτοδίκαιη επαναφορά στην ισχύουσα ρύθμιση».

Τι κερδίζει ο ΠΣΑΠ

– Να αποδεχθεί η Ένωση Β’ Γ’ Εθνικής με την υπογραφή νέας ΣΣΕ την διαμόρφωση των μισθών σε κατώτατα όρια αντίστοιχα αυτών που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ.

– Να αποδεχθεί με την υπογραφή το αργότερο μέχρι τις 10/3/2013 την υπογραφή νέας ΣΣΕ ή μνημονίου την διαμόρφωση λειτουργίας εγγυητικού ταμείου με την υποχρεωτική προς της ενάρξεως των πρωταθλημάτων καταβολή ποσού 8000 ευρώ για κάθε ΠΑΕ Β’ Εθνικής κατηγορίας Και 3000 ευρώ για κάθε ΠΑΕ/ΤΑΠ Γ’ Εθνικής.

Αν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν υλοποιηθεί η λειτουργία του εγγυητικού ταμείου, τα συμφωνηθέντα παύουν αναδρομικών να ισχύουν.

To Top