Ανακοίνωσε τις καταθέσεις του στην Κύπρο ο ΟΠΑΠ

Το φως της δημοσιότητας μέσω επίσημης ανακοίνωσης της εταιρίας είδαν σήμερα τα ποσά των καταθέσεων των θυγατρικών της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε τράπεζες της Κύπρου.

Και κάτι τέτοιο ήταν, μάλλον, λογικό και αναμενόμενο να γίνει, μιας και είχε υποβληθεί σχετικό ερώτημα στην εταιρία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Βάσει, λοιπόν, της ανακοίνωσης, ο ΟΠΑΠ Κύπρου και o OPAP Sports τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην CPB ύψους 1.758.000 ευρώ και στην Τράπεζα Κύπρου ύψους 1.305.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΠΑΠ Α.Ε.: «Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 27.03.2013.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απαντώντας στο υπ’ αριθμό 1257/27-3-2013 ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Κύπρο και σε σχέση με τις εκεί πρόσφατες εξελίξεις, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό βάσει του Ν. 3556/2007 και τις υπ’ αριθμό 3/347/12.07.2005 και 1/434/03.07.2007 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα εξής:

α) 1. Οι θυγατρικές εταιρείες της ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και OPAP SPORTS, τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην CPB συνολικού ύψους € 1.758.000.

2. Οι καταθέσεις των ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και OPAP SPORTS, στην Τράπεζα Κύπρου ανέρχονται στο ποσό των € 1.305.000.

β) Δεν υφίσταται έκθεση σε κινητές αξίες, σε προϊόντα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών.

γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών των Κυπριακών θυγατρικών είναι μικρότερο του 5% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και μικρότερο του 2% των κερδών EBITDA για τη χρήση 2012.

δ) Σε κάθε περίπτωση, η επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου δεν είναι σημαντική λόγω της μικρής συνεισφοράς των Κυπριακών Εταιρειών».

To Top