Αυτή είναι η ιστορική απόφαση (21 σελίδων) για το άρθρο 99 (photos)

Η ΠΑΕ Άρης άνοιξε την διαδικασία για το άρθρο 99 και με τη βούλα! Ουσιαστικά ανοίγει η διαδικασία εξυγίανσής της. Η ιστορική απόφαση έφτασε  καθαρογραμμένη στα χέρια των νομικών του Άρη και το PRESSARIS σας την παρουσιάζει!

Ο αριθμός της απόφασης-σταθμός είναι 10334/2013! Μια απόφαση που δίνει την δυνατότητα, από την μια να ξεκινήσει η διαδικασία εξυγίανσης και από την άλλη σε όποιον πραγματικά θέλει να επενδύσει στον Άρη να προχωρήσει πάνω σε συγκεκριμένο πλάνο ρεαλισμού και προοπτικής!

Η απόφαση του δικαστηρίου είναι 21 σελίδων. Όπως καταλήγει ανάμεσα στ’ άλλα:

“ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ, απόντος του Ελληνικού Δημοσίου και με την παρουσία των λοιπών διαδίκων την αίτηση εξυγίανσης, τις πρόσθετες παρεμβάσεις και τις κύριες παρεμβάσεις.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις κύριες παρεμβάσεις

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση εξυγίανσης και τις πρόσθετες παρεμβάσεις

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ μέχρι την λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης

α) τα μέτρα εκκρεμή ή μη ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας της αιτούσας εταιρίας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι τις 20.09.2012 για την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών της.

β) την λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά της παραπάνω αιτούσας”.

To Top