Καμία απαλλαγή για τις τρεις προηγούμενες διοικήσεις της ΚΜΑ!

Η γενική συνέλευση της Κοινωνίας Μελών Άρη αποφάσισε να μην δώσει οικονομική και διοικητική απαλλαγή σε καμία από τις προηγούμενες τρεις διοικήσεις του Φορέα με προέδρους τους Γρανούζη, Γρόλλιο και Γεωργιάδη αντίστοιχα!

Υπερψηφίστηκε η πρόταση να παραπεμφθεί το θέμα στην επόμενη γενική συνέλευση σε ότι αφορά την οικονομική απαλλαγή, προκειμένου να γίνει εσωτερικός έλεγχος από τον Φορέα.

Δεν δόθηκε διοικητική και οικονομική απαλλαγή και στη διοίκηση του Άγγελου Γρόλλιου, ενώ δεν δόθηκε εξαίρεση στον Λάμπρο Σκόρδα, όπως ζήτησε ο ίδιος γιατί είχε παραιτηθεί από την προτελευταία διοίκηση (επί Γρόλλιου). Εσωτερικός έλεγχος για τα οικονομικά θα γίνει και στη διοίκηση Κώστα Γεωργιάδη.



To Top