Μεγάλο κούρεμα των συντάξεων από το 2015

Με μεικτό σύστημα βασικής και αναλογικής σύνταξης, το οποίο θα οδηγήσει στη μείωση των παροχών, ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων στα κύρια ταμεία ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο Δημόσιο.

Πρόκειται, σύμφωνα με Τα Νέα, για τον νόμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη (3863/2010) που αλλάζει ριζικά τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Η αλλαγή ξεκινά από το 2015, αλλά για όσους συνταξιοδοτηθούν από το έτος αυτό και μετά θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα αναδρομικά και για το διάστημα 2011-2015. Το τελικό ποσό της σύνταξης θα διαμορφώνεται από τη βασική σύνταξη και από την αναλογική σύνταξη.

Αναλυτικά:

Η εφαρμογή της βασικής σύνταξης ξεκινά από το 2015 και το ύψος της θα είναι στα 360 ευρώ, δηλαδή όσο είναι σήμερα η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ. Για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου.

Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης θα διαμορφώνεται με έναν συντελεστή που ξεκινά από το 0,8% κατά το πρώτο έτος ασφάλισης και κλιμακώνεται, στο 40ό και ως το 50ό έτος, στο 1,5%. Σημειώνεται ότι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 2%.

Μεταβατικό διάστημα

Ωστόσο, θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα για όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2015 και μετά. Συγκεκριμένα, για έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά θα δίνεται αναλογία της σύνταξης ίση με το πηλίκον των ετών που διήνυσε μετά την ημερομηνία αυτή δια του συνόλου των ετών ασφάλισής του.

Η βασική και η αναλογική σύνταξη θα δίνονται για 12 μήνες τον χρόνο, δηλαδή δεν θα χορηγείται 13η και 14η σύνταξη.

Το ποσοστό αναπλήρωσης μαζί με τα βασική σύνταξη, κατά το υπουργείο Εργασίας, θα φτάνει στο 64% των συντάξιμων αποδοχών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σημερινά ποσοστά αναπλήρωσης κυμαίνονται σε αρκετά μεγαλύτερα επίπεδα, από 75% και άνω των συντάξιμων αποδοχών και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν και το 100%.

Η μείωση που θα προέλθει στις συντάξεις κατά το υπουργείο είναι μεσοσταθμικά γύρω στο 7%, ωστόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για μειώσεις που θα φτάνουν έως και το 30%.

Οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές θα υπολογίζονται με τον εξής τρόπο: Είναι ίσες με το πηλίκον των μηνιαίων αποδοχών όλου του εργασιακού βίου δια του αριθμού όλων των μηνών απασχόλησης.

Στη διαμόρφωση των αποδοχών λαμβάνονται υπόψη 12 μήνες τον χρόνο.

Δηλαδή για τις συντάξιμες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

Αυτές οι αποδοχές θα προσαυξάνονται με βάση τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ θα προστίθεται και ένας “συντελεστής ωρίμασης”.

Με τον τρόπο αυτόν θα επιχειρείται η επικαιροποίηση των αμοιβών των παλαιών ετών ασφάλισης. Η κατώτατη σύνταξη θα είναι το άθροισμα των ποσών της βασικής και της αναλογικής σύνταξης λόγω γήρατος για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών, ενώ δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε 15 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη κατά το έτος 2015.

Πηγή: tanea.gr, news247.gr

 

To Top