Στις 21 Ιουνίου η γ.σ. της Κοινωνίας Μελών – Προκηρύσσονται διπλές εκλογές!

Την Πέμπτη 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί οριστικά η τακτική γενική συνέλευση της Κοινωνίας Μελών Άρη, όπως ανακοινώθηκε στο επίσημο σάιτ του Φορέα. Κεντρικό θέμα στην ημερήσια διάταξη θα είναι οι διπλές εκλογές, με απώτερο στόχο τη λύση στο ποδοσφαιρικό αδιέξοδο…

Η ανακοίνωση της Κοινωνίας Μελών Άρη:

“Το ΔΣ της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Φορέα (άρθρα 13 και 14) καλεί τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, ώρα 17:00 στα γραφεία της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ, Παπαναστασίου 154. Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 και ώρα 17:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», Εγνατίας 154 (στο χώρο της ΔΕΘ, είσοδος από τη Λεωφόρο Στρατού).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και ψηφολεκτών.

2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός ΔΣ Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ.

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Προκήρυξη αρχαιρεσιών για τα όργανα του Σωματείου (Άρθρο 13 παρ. 8 του Καταστατικού).

5. Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του ψηφοδελτίου υποψηφίων για το ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και εκλογή νέας Διοίκησης της ΠΑΕ ΑΡΗΣ από το Σωματείο με την ιδιότητα του μετόχου (Άρθρο 13 παρ. 11 του Καταστατικού).

6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

7. Διάφορα θέματα.

8. Ερωτήσεις-Επερωτήσεις.

Η είσοδος στο χώρο της ΓΣ θα επιτρέπεται μόνο σε μέλη της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ, με την επίδειξη της κάρτας μέλους και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου με φωτογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι:

1) Τα μέλη που έχουν το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» και επιθυμούν να εκλεγούν μέλη σε οποιοδήποτε όργανο του Σωματείου υποβάλλουν αίτηση στο ΔΣ, έως και την προηγούμενη ημέρα της ΓΣ, δηλαδή Τρίτη 19 Ιουνίου 2012, ώρα 20:00, η οποία θα λαμβάνει κατά την υποβολή της αριθμό πρωτοκόλλου. Στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, ο αριθμός μητρώου εγγραφής του στα μητρώα του σωματείου και το όργανο στο οποίο ενδιαφέρονται να εκλεγούν. Την αίτηση θα συνοδεύει απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση για πράξεις που στερούν το δικαίωμα ενασχόλησης με τα κοινά και ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα εκλογιμότητας (Άρθρο 19 του Καταστατικού).

2) Η επίσημη υποβολή των υποψήφιων ψηφοδελτίων για τις αρχαιρεσίες του ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ θα γίνεται έως και 120 ώρες πριν από τη διεξαγωγή της ΓΣ στο ΔΣ του σωματείου, δηλαδή Παρασκευή 15 Ιουνίου, ώρα 20:00. Τα ονόματα στο υποψήφιο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να είναι κατά αλφαβητική σειρά, καταχωρημένα με πρώτο το επίθετο, δεύτερο το όνομα και τρίτο το όνομα πατρός, το ένα κάτω από το άλλο. Το κάθε υποψήφιο ψηφοδέλτιο θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του (Άρθρο 11 παρ. στ’ του Καταστατικού).

3) Κατόπιν της ΓΣ και κατά την εκλογική διαδικασία, δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία θα έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Κοινωνίας Μελών ΑΡΗ έως και 60 ώρες προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας, με την επίδειξη της κάρτας μέλους τους, εφ’ όσον υπάρχει, και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους και το οποίο θα επιδειχθεί στην Εφορευτική Επιτροπή (Άρθρο 11 παρ. β εδ. γ’ του Καταστατικού).

4) Όσα μέλη έχουν ήδη υποβάλλει ήδη αίτηση για εκλογή σε όργανο του Σωματείου δεν χρειάζεται να την καταθέσουν εκ νέου.

5) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα δημοσιεύεται εκ νέου, κατόπιν της αναβολής της προηγούμενης τακτικής ΓΣ, λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, ήτοι την από 1-6-2012 παραίτηση μελών του ΔΣ της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και την από 1-6-2012 προκήρυξη έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Αλκμήνης αρ. 69 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τα οποία για να πραγματοποιηθούν προαπαιτείται η απόφαση της ΓΣ του Σωματείου επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης”.

To Top