Τέλη Κυκλοφορίας 2023: Μέχρι την Παρασκευή στο MyCar – Τα ποσά που θα πληρώσουμε

Μέσα στην εβδομάδα θα αναρτηθούν στο MyCar της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2023. Δείτε όλα τα ποσά ανά κατηγορία.

Τα ειδοποιητήρια για τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2023 αναμένεται να αναρτηθούν στην εφαρμογή Mycar της ΑΑΔΕ μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου. Όπως ήδη γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το 2022. Δείτε παρακάτω τα ποσά που θα κληθούμε να πληρώσουμε, ανά κατηγορία.

Αυτοκίνητα με Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας από 1/1/2021 και μετά

Εκπομπές CO2 (g/km) – τιμή ανά μονάδα CO2
0-122 – 0 ευρώ
123-139 – 0,64 ευρώ
140-166 – 0,70 ευρώ
167-208 – 0,85 ευρώ
209-224 – 1,87 ευρώ
225-240 – 2,20 ευρώ
241-260 – 2,50 ευρώ
261-280 – 2,70 ευρώ
Πάνω από 281 – 2,82 ευρώ
Για να υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας, πολλαπλασιάστε τους ρύπους CO2 που αναγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (πεδίο V.7) επί την αντίστοιχη τιμή ανά μονάδα ρύπου CO2.

Παράδειγμα: Αν το αυτοκίνητό σας εκπέμπει 180 g CO2/km, τότε τα τέλη κυκλοφορίας που του αντιστοιχούν είναι: 180 x 0,85€ = 153€.

Αυτοκίνητα με Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας από 1/11/2010 μέχρι 31/12/2020

Εκπομπές CO2 (g/km) – τιμή ανά μονάδα CO2
0-90 – 0 ευρώ
91-100 – 0,90 ευρώ
101-120 – 0,98 ευρώ
121-140 – 1,20 ευρώ
141-160 – 1,85 ευρώ
161-180 – 2,45 ευρώ
181-200 – 2,78 ευρώ
201-250 – 3,05 ευρώ
Πάνω από 251 – 3,72 ευρώ
Για να υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας, πολλαπλασιάστε τους ρύπους CO2 που αναγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (πεδίο V.7) επί την αντίστοιχη τιμή ανά μονάδα ρύπου CO2.

Παράδειγμα: Αν το αυτοκίνητό σας εκπέμπει 159 g CO2/km, τότε τα τέλη κυκλοφορίας που του αντιστοιχούν είναι: 159 x 1,85€ = 294,15€.

Αυτοκίνητα με Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας από 1/1/2006 μέχρι 31/10/2010

Κινητήρας (κυβικά εκατοστά) – Τέλη κυκλοφορίας
έως 300 – 22 ευρώ
301-785 – 55 ευρώ
786-1.071 – 120 ευρώ
1.072-1.357 – 135 ευρώ
1.358-1.548 – 255 ευρώ
1.549-1.738 – 280 ευρώ
1.739-1.928 – 320 ευρώ
1.929-2.357 – 690 ευρώ
2.358-3.000 – 920 ευρώ
3.001-4.000 – 1.150 ευρώ
4.001 και πάνω – 1.380 ευρώ

 

Αυτοκίνητα με Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας από 1/1/2001 μέχρι 31/12/2005

Κινητήρας (κυβικά εκατοστά) – Τέλη κυκλοφορίας
έως 300 – 22 ευρώ
301-785 – 55 ευρώ
786-1.071 – 120 ευρώ
1.072-1.357 – 135 ευρώ
1.358-1.548 – 240 ευρώ
1.549-1.738 – 265 ευρώ
1.739-1.928 – 300 ευρώ
1.929-2.357 – 630 ευρώ
2.358-3.000 – 840 ευρώ
3.001-4.000 – 1.050 ευρώ
4.001 και πάνω – 1.260 ευρώ

 

Αυτοκίνητα με Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας μέχρι 31/12/2000

Κινητήρας (κυβικά εκατοστά) – Τέλη κυκλοφορίας
έως 300 – 22 ευρώ
301-785 – 55 ευρώ
786-1.071 – 120 ευρώ
1.072-1.357 – 135 ευρώ
1.358-1.548 – 225 ευρώ
1.549-1.738 – 250 ευρώ
1.739-1.928 – 280 ευρώ
1.929-2.357 – 615 ευρώ
2.358-3.000 – 820 ευρώ
3.001-4.000 – 1.025 ευρώ
4.001 και πάνω – 1.230 ευρώ

To Top