Τα πάνω κάτω στο Ασφαλιστικό. Νέο “ψαλίδι” σε επικουρικές συντάξεις από το 2015

Νέο ψαλίδι στις επικουρικές συντάξεις, από το 2015 προβλέπεται σε ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, που έγινε βάση μνημονιακής πρόβλεψης.

Όπως αναφέρουν τα “Νέα”, το νέο Ενιαίο Ταμείο θα χορηγεί συντάξεις ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές του, ενώ το  ύψος των συντάξεων θα ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων κάθε χρονιάς, ώστε να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα.

Η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε νέες δραματικές περικοπές επικουρικών συντάξεων, ακόμη και για τους ήδη συνταξιούχους, και σχεδόν εκμηδένιση των εφάπαξ.

Ακόμη, προσωρινή σύνταξη που θα φτάνει στο ύψος του μισού μισθού κατά την έξοδο από την υπηρεσία φέρνει για τους εν αναμονή συνταξιούχους του Δημοσίου, νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, ενώ αυξάνεται στα 65 το όριο ηλικίας για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους του Δημοσίου.

Αλλαγές στην ημερομηνία καταβολής των συντάξεων

Σε διαφορετικές ημερομηνίες θα καταβάλλονται εφεξής οι συντάξεις, με στόχο να μην δημιουργείται πρόβλημα στις τράπεζες, εξαιτίας της προσέλευσης μεγάλου αριθμού συνταξιούχων την ίδια ημέρα.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την  προτελευταία ημέρα κάθε μήνα, την τελευταία ημέρα κάθε μήνα τα υπόλοιπα Ταμεία, ενώ ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων μία ημέρα μετά.

Τι αλλάζει σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

Με το νέο σύστημα εφόσον θα μειώνονται τα έσοδα του Ταμείου από τις εισφορές (λόγω ανεργίας, μειώσεων μισθών κλπ) αντίστοιχα θα μειώνονται και οι συντάξεις.

Νόμος της κυβέρνησης, με τον οποίο επικυρώθηκε το δεύτερο μνημόνιο με τους δανειστές της χώρας και τίθεται σε εφαρμογή από το 2015, προβλέπει τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας του νέου Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

Εν συνεχεία, προσδιορίσθηκαν και οι τεχνικές παράμετροι, βάσει των οποίων θα προσδιορίζονται οι επικουρικές συντάξεις.

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από το 2015 και μετά.

“Το ύψος των συντάξεων προσαρμόζεται στα οικονομικά δεδομένα των ταμείων, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα. Δηλαδή, το ταμείο θα χορηγεί – από το 2015 – συντάξεις αναλόγως με τις οικονομικές δυνατότητές του”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον νόμο, καθιερώνεται το σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, αντί των προκαθορισμένων παροχών που ισχύει έως σήμερα.

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξης εφόσον θεμελιώσουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισης.

Για κάθε ασφαλισμένο τηρείται ατομικός λογαριασμός “ατομική μερίδα” από την 1.1.2001 και εντεύθεν.

Μετά το 2015 η επικουρική σύνταξη θα αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

• Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία όπως ισχύουν.

• Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής και υπολογίζεται με το νέο τρόπο

Με το νέο σύστημα το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: τα δημογραφικά δεδομένα, το ποσό συσσώρευσης των εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων, τη μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης και το επιτόκιο προεξόφλησης.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρμόζεται ετήσια η σύνταξη με στόχο τη μη δημιουργία ελλειμμάτων στο Ταμείο.

 

To Top