Σε αναζήτηση εμπορικού και οικονομικού διευθυντή η ΠΑΕ

Προκηρύξεις, με τις οποίες ξεκινά τη διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης εμπορικού και οικονομικού διευθυντή, εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης. Η ενέργεια αυτή είχε προαναγγελθεί στην πρόσφατη γενική συνέλευση της Κοινωνίας Μελών και οι ενδιαφερόμενοι για τις δύο θέσεις μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Αναλυτικά, οι ανακοινώσεις που εξέδωσε η ΠΑΕ:

Προκήρυξη προς πλήρωση θέσης Εμπορικού Διευθυντή
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την προκήρυξη προς πλήρωση της θέσεως του Εμπορικού Διευθυντή, ο οποίος θα αναλάβει την εμπορική διεύθυνση με σκοπό την διαχείριση και ανεύρεση χορηγών καιν οικονομικών υποστηρικτών. Την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου με στόχο την βελτίωση των εσόδων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Για την θέση αυτή θα προτιμηθούν άτομα με τόπο διαμονής την Αθήνα και τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις.
1. Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης σε αντίστοιχο με το αντικείμενο κλάδο. Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός.
2. Μακροχρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητή εμπειρία σε αθλητική ανώνυμη εταιρία (όχι απολύτως απαραίτητη).
3. Εμπειρία σε πραγμάτωση συμφωνιών- διαπραγματεύσεων με μεγάλες εταιρίες.
4. Ικανότητα στην διαχείριση ομάδας στελεχών.
5. Δυνατότητα διαχείρισης τμήματος μάρκετινγκ και του εμπορικού τμήματος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.
6. Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, επιθυμητή και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά στα γραφεία της εταιρίας το αργότερο μέχρι τις 10-6-2012. Μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους (με φωτογραφία) στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΡΗΣ Αλκμήνης 69, ΤΚ 54249 Χαριλάου -Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 325 001, FAX: 2310 309035 και μέσω email στο [email protected]

Προκήρυξη προς πλήρωση θέσης Οικονομικού Διευθυντή
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την προκήρυξη προς πλήρωση της θέσεως του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά στα γραφεία της εταιρίας το αργότερο μέχρι τις 10-6-2012. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις.
1. Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών επιστημών.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σχετικό με την ιδιότητα.
3. Γνώση των απαιτήσεων οικονομικής λειτουργίας μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας, όπως επίσης και καλή γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας σε εργατικά-οικονομικά θέματα.
4. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε ανάλογη θέση ή σε θέση προϊσταμένου λογιστηρίου.
5. Επιθυμητή εξειδικευμένη γνώση σε θέματα οικονομικής διεύθυνσης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας (χωρίς να αποτελεί απαραίτητο όρο).
6. Καλή γνώση ξένων γλωσσών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους (με φωτογραφία) στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΡΗΣ Αλκμήνης 69, ΤΚ 54249 Χαριλάου -Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 325 001, FAX: 2310 309035 και μέσω email στο [email protected]

To Top